Reply To: 加分題-五代史宦者傳論

#10645
林品均林品均
使用者

◎宦官為患最烈為:東漢、唐代、明代。

【東漢】
東漢自和帝後即由盛而衰,和帝以沖齡即位,太后臨朝,元舅竇憲以大將軍輔政,權傾中外,及和帝年長,乃與宦官鄭眾合謀誅滅竇氏,而和帝親政。從此形成一種-幼主在位,母后臨朝,外戚用事,與宦官相互傾軋-循環往復之鬥爭公式,而促成東漢中樞之解體。
和帝後,安帝時,有宦官江京等之誅外戚鄧氏。安帝崩,有宦官孫程等之誅外戚閻氏,而立順帝。順帝時,外戚大將軍梁冀執政,成為東漢一代豪門。順帝崩,桓帝繼位,引用宦官單超等五人誅滅梁氏,五宦官一日皆封侯。宦官得勢驕橫,朝野大臣名流與太學生群起聲討,宦官稱之為黨人。在桓帝崩,靈帝繼位時,連續發生兩次「黨錮之獄」,正士橫被摧殘,國家元氣大傷。諸宦官誘導靈帝作樂,有「十常侍」之寵公然賣官鬻爵,經政大壞,而發生黃巾之民變。
黃巾平,靈帝崩,外戚大將軍何進欲誅宦官,反為宦官所殺,部將衰紹又大誅宦官,宮中大亂。并州牧董卓乘亂入京師,廢幼主,立獻帝,殺公卿,造成「董卓之亂」。諸州鎮起兵討伐董卓,全國分崩離析,東漢至此時實際已結束。以後董卓死,獻帝復為袞州牧曹操所劫持;操自為丞相,挾天子以令諸侯,乃入於三國之局。獻帝擁虛位三十年,終為操子曹丕所篡。綜計東漢凡歷十四帝,一百九十五年而亡(西元二五~二二○年)。

東漢可說是宦官崛起的時代 :!:

資料來源:中華百科全書 線上版

2016 © 何騏竹研究與教學網站

聯絡我

歡迎透過這裡的線上表單來信交流!

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?