Reply To: 文選各項作業補交處

#10719
莊喻賀莊喻賀
使用者

失物招領—-鬧鐘
莊喻賀 中山中文102級 b981010023

  於此供失物待招領一則。
  吾於走廊通道間,尋獲一鬧鐘。鬧鐘,為記時與提醒之用,古無鬧鐘也,古之人以雞鳴為晨之將至,是為一日之際,後有日晷,探影之變為時之變,也有香柱以知時之短長也。其後為鐘之現,唐時分夜五更,每更敲鐘,鐘故有記時之意。現鬧鐘為西入之物,蓋齒輪電力所成。以上知鬧鐘之用,可知鬧鐘之源之甚早,是為古人之智慧所成,現人所必須之物乎。
  吾所拾之鬧鐘外型為,上為橢圓下為方形之型,色為靛藍與銀白之所組。靛藍似天清之海色,銀白似薄雲浮空若有若無之色,故謂此造型可為擬晴天之所為,一日之計在於晨,可為此意也。其指針之外,有透明外殼以護其內,上有膠帶黏貼之跡,顯其主人之待物之情,若非待物之魯莽,則是為用久之痕,但視其外在,色澤之飽滿、反光之清,故推其為人力所致。鐘頂上有一紐,是為使指真發亮之機關也,可於漆暗中知其時,而指真之上,也有夜光之色,故可知其製作之精巧。於前於後無失者姓名,僅於前有英語數字,背則有日文繁雜之字,可推其為外來貨,失者不知為何方之人也,用此繁複精密之物。
  觀此物流線之外形,功能之精巧,失者莫不垂手頓足、焦頭爛額以尋之也。此鬧鐘可為失者每日必須之物,以利其早起上課,或為他人親送之禮,有其特別之義,或若失者已有新鐘,喜新厭舊以棄之,不論為何,盼失者領取之,若遲不為人所問,則此鬧鐘將長至於吾案,以省吾時時之寶貴。
  若有失者欲尋之,請於武嶺二村,五二一一四房,尋莊同學即可。

2016 © 何騏竹研究與教學網站

聯絡我

歡迎透過這裡的線上表單來信交流!

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?